ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន ទទួលជួបគណៈប្រតិភូអាជ្ញាធរអធិការកិច្ចរដ្ឋឡាវ

posted in: Uncategorized | 0

លោកស្រី ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានទទួលជួបគណៈប្រតិភូឡាវ កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតខាំផាន់ ភុំម៉ាថាត (Khamphanh Phommathath) ប្រធានអាជ្ញាធរអធិការកិច្ចរដ្ឋ។

The post ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន ទទួលជួបគណៈប្រតិភូអាជ្ញាធរអធិការកិច្ចរដ្ឋឡាវ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply