​អ្នកជំនាញ​ការ​អា​ដ​ហុ​ក​អាយ​ស៊ី​ស៊ី​-​អង្គរ​ ​ចុះ​ពិនិត្យ​ការដ្ឋាន​ជួសជុល​តាម​ប្រាសាទ

posted in: Uncategorized | 0

​ក្រុម​អ្នកជំនាញ​ការ​អា​ដ​ហុ​ក​ ​អាយ​ស៊ី​ស៊ី​-​អង្គរ​ ​នា​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ​ខែ​មិថុនា​ ​បាន​ចុះ​តាម​ការដ្ឋាន​ជួសជុល​ ​ប្រាសាទ​ក្នុង​តំបន់​អង្គរ​ ​បំណង​ដើម្បី​ពិនិត្យ​ការងារ​ ​និង​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ពី​ការងារ​ទាំងនោះ​

The post ​អ្នកជំនាញ​ការ​អា​ដ​ហុ​ក​អាយ​ស៊ី​ស៊ី​-​អង្គរ​ ​ចុះ​ពិនិត្យ​ការដ្ឋាន​ជួសជុល​តាម​ប្រាសាទ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply