អូស្ត្រាលី​បញ្ជាក់​ជាថ្មី​ពី​ការ​ប្ដេជ្ញា​រឹត​បន្តឹង​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​កម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក។  

The post អូស្ត្រាលី​បញ្ជាក់​ជាថ្មី​ពី​ការ​ប្ដេជ្ញា​រឹត​បន្តឹង​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​កម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply