អាស៊ាន​ផ្តល់​ជំនួយ​ដល់​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ដើម្បី​ជួយ​ជនរងគ្រោះ​ដោយសារ​ព្យុះ​ស៊ីក្លូន Mocha

posted in: Uncategorized | 0

សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) បានប្រគល់សម្ភារៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់អាស៊ាន (Disaster Emergency Logistics System for ASEAN-DELSA) កញ្ចប់ទីមួយ ដែលមានតម្លៃ ១០០,០០០ដុល្លារ ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះស៊ីក្លូនម៉ូចា នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។

The post អាស៊ាន​ផ្តល់​ជំនួយ​ដល់​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ដើម្បី​ជួយ​ជនរងគ្រោះ​ដោយសារ​ព្យុះ​ស៊ីក្លូន Mocha appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply