អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម២០២៣៖ កម្ពុជាដណ្តើមបានមេដាយចំនួន២១នៅថ្ងៃពុធ ក្នុងនោះមានមាស ៣

posted in: Uncategorized | 0

កម្ពុជា​ដណ្ដើម​បាន​មេដាយ​សរុប​ចំនួន ២១ ដែល​ក្នុង​នោះ​មាស ៣ ប្រាក់ ៧ និង​សំរឹទ្ធ ១១ ពី​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​លើក​ទី ១២ ឆ្នាំ ២០២៣ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

The post អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម២០២៣៖ កម្ពុជាដណ្តើមបានមេដាយចំនួន២១នៅថ្ងៃពុធ ក្នុងនោះមានមាស ៣ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply