អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម៖ កម្ពុជាដណ្តើមបានមេដាយចំនួន៧ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា

posted in: Uncategorized | 0

កម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយសរុបចំនួន ៧ រួមមាន មាស ២ ប្រាក់ ២ និងសំរឹទ្ធ ៣ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ អាស៊ាមប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី ១២ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា នេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំ។

The post អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម៖ កម្ពុជាដណ្តើមបានមេដាយចំនួន៧ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply