​អា​ស៊ាន​នឹង​ផ្តល់​ជំនួយ​សង្គ្រោះ​លើក​ទី​២​ចុងក្រោយ​ទៅកាន់​ប្រទេស​មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​

posted in: Uncategorized | 0

​មជ្ឈមណ្ឌល​សម្របសម្រួល​អា​ស៊ាន​សម្រាប់​ជំនួយ​មនុស្សធម៌​និង​គ្រប់គ្រង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ (​A​H​A​ ​Centre​) ​នឹង​ផ្តល់​ជំនួយ​ស​ង្រ្គោះ​លើក​ទី​២​ចុងក្រោយ​ទៅកាន់​ប្រទេស​មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៦​ ​ខែ​មិថុនា​ ​និង​ថ្ងៃ​ទី​២​២​ ​ខែ​មិថុនា​ ​តាមផ្លូវ​ទឹក​។​

The post ​អា​ស៊ាន​នឹង​ផ្តល់​ជំនួយ​សង្គ្រោះ​លើក​ទី​២​ចុងក្រោយ​ទៅកាន់​ប្រទេស​មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply