​អាជ្ញាធរ​អប្សរា​បន្ត​ដំឡើង​ចម្រឹង​បង្អួច​ប្រាសាទអង្គរវត្ត​

posted in: Uncategorized | 0

អ្នកជំនាញ​នៃ​ស្ថាប័ន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា​ ​បាន​បន្ត​រៀបចំ​ដំឡើង​ចម្រឹង​បង្អួច​ប្រាសាទអង្គរវត្ត​ ​ក្រោយ​ចម្រឹង​ទាំងនោះ​ខូចខាត​ ​និង​ជួសជុល​ឡើងវិញ​

The post ​អាជ្ញាធរ​អប្សរា​បន្ត​ដំឡើង​ចម្រឹង​បង្អួច​ប្រាសាទអង្គរវត្ត​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply