អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា និងសាកលវិទ្យាល័យ សូហ្វីយ៉ាបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត

posted in: Uncategorized | 0

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ា ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពបន្តសហប្រតិបត្តិការជួសជុល និងកិច្ចការងារអភិរក្សក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ។

The post អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា និងសាកលវិទ្យាល័យ សូហ្វីយ៉ាបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply