អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ ​និង​សមាគម​ត្រូវ​ដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​

posted in: Uncategorized | 0

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ​ហ៊ុន​ ​សែន​ ​ថ្លែង​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ថា​ ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ​និង​សមាគម​ទាំងអស់​ត្រូវ​ដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ខ្លួន​ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​ជាប្រចាំ​ ​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​ ​ពួកគេ​នឹង​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះមុខ​ច្បាប់​។​

The post អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ ​និង​សមាគម​ត្រូវ​ដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply