​អគារ​សាលា​ទ្រុឌទ្រោម​ខ្លាំង​ ​គ្រូ​នៅ​សាលាបឋមសិក្សា​កំពង់​ភ្លុក​សុំ​ជំនួយ​អគារ​ថ្មី​

posted in: Uncategorized | 0

​អគារសិក្សា​មួយ​ខ្នង​នៃ​សាលាបឋមសិក្សា​កំពង់​ភ្លុក​ ​ឃុំ​កំពង់​ភ្លុក​ ​ស្រុក​ប្រាសាទ​បាគង​ ​ខេត្ត​សៀមរាប​ ​មាន​សភាព​​​ទ្រុឌទ្រោម​ខ្លាំង​ ​ហើយ​គ្រូបង្រៀន​នៅ​ទីនោះ​ ​អំពាវនាវ​សុំ​ជំនួយ​ដើម្បី​សាងសង់​ថ្មី​។​

The post ​អគារ​សាលា​ទ្រុឌទ្រោម​ខ្លាំង​ ​គ្រូ​នៅ​សាលាបឋមសិក្សា​កំពង់​ភ្លុក​សុំ​ជំនួយ​អគារ​ថ្មី​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply