សហ​ព័ន្ធ​កីឡា​អា​ស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​កោតសរសើរ​ចំពោះ​ការ​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​អា​ស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេ​ម​លើក​ទី​១​២​របស់​កម្ពុជា​

posted in: Uncategorized | 0

សហ​ព័ន្ធ​កីឡា​អា​ស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ (​A​SEA​N ​Par​a​ ​Sport​s ​Federation​-​A​P​S​F​) ​បាន​ថ្លែង​កោតសរសើរ​ចំពោះ​កម្ពុជា​ ​ដែល​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​អា​ស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេ​ម​លើក​ទី​១​២​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​៣

The post សហ​ព័ន្ធ​កីឡា​អា​ស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​កោតសរសើរ​ចំពោះ​ការ​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​អា​ស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេ​ម​លើក​ទី​១​២​របស់​កម្ពុជា​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply