​សហគមន៍​កំពង់​ភ្លុក​សហការ​ជាមួយ​អង្គ​ការរៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ទេសចរណ៍​បរិស្ថាន​ឆ្នាំ​២​០​២​៣​

posted in: Uncategorized | 0

​សហគមន៍​ទេសចរណ៍​ឃុំ​កំពង់​ភ្លុក​ ​សហការ​ជាមួយ​អង្គការ​មូលនិធិ​ទំពាំង​ស្នង​ឬស្សី​ (N​GO​2) ​នឹង​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ទេសចរណ៍​បរិស្ថាន​ឆ្នាំ​២​០​២​៣​ ​ក្នុង​បំណង​បំផុស​ចលនា​ស​ម្អា​ត​បរិស្ថាន​ ​ក្នុង​សហគមន៍​មួយ​នេះ​។​

The post ​សហគមន៍​កំពង់​ភ្លុក​សហការ​ជាមួយ​អង្គ​ការរៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ទេសចរណ៍​បរិស្ថាន​ឆ្នាំ​២​០​២​៣​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply