លោក Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចការដោះមីនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

យោងតាម Ukrinform ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន លោក Volodymyr Zelensky បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ហើយបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា កម្ពុជានឹងបន្តបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញដោះមីនអ៊ុយក្រែន។

The post លោក Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចការដោះមីនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply