លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ទៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ

posted in: Uncategorized | 0

ក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានអះអាងថា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម មិនបានដឹងអំពីការមកដល់របស់មេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងកម្ពុជា គឺលោក សម រង្ស៊ី មកកាន់ប្រទេសនោះទេ។

The post លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ទៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply