លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ជំរុញឱ្យកងទ័ពបន្តការពារសន្តិភាព មុនពេលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលឈានជិតចូលមកដល់

posted in: Uncategorized | 0

នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​កងទ័ព​បន្ត​ការពារ​សន្តិភាព ខណៈ​កម្ពុជា​នឹង​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ថ្នាក់ជាតិនៅខែក្រោយ​។

The post លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ជំរុញឱ្យកងទ័ពបន្តការពារសន្តិភាព មុនពេលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលឈានជិតចូលមកដល់ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply