លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ​ហ៊ុន​ ​សែន​ ​ជំរុញ​ឲ្យ​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅ​ដ្ឋា​ន​ ​ចៀសវាង​ការ​រឹបអូស​ផ្ទះ​ពី​អ្នកទិញ​ផ្ទះ​ដែល​ខ្វះ​លុយ​បង់​

posted in: Uncategorized | 0

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ​ហ៊ុន​ ​សែន​ ​នៅ​ថ្ងៃសុក្រ​នេះ​ ​បាន​អំពាវនាវ​ដល់​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​អចល​ន​ទ្រព្យ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ការ​រឹបអូស​ផ្ទះ​ពី​អ្នកទិញ​ផ្ទះ​ដែល​ខ្វះ​លុយ​បង់​។​

The post លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ​ហ៊ុន​ ​សែន​ ​ជំរុញ​ឲ្យ​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅ​ដ្ឋា​ន​ ​ចៀសវាង​ការ​រឹបអូស​ផ្ទះ​ពី​អ្នកទិញ​ផ្ទះ​ដែល​ខ្វះ​លុយ​បង់​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply