​មូលនិធិ​សប្បុរស​ធម៌​ដែល​មានឈ្មោះ​ថា​ “​គោ​សម្រាប់​កម្ពុជា​” ​បាន​ជួយ​ប្រជាជន​ឱ្យ​រួចផុត​ពី​ភាព​ក្រីក្រ​

posted in: Uncategorized | 0

នៅ​កម្ពុជា​ ​គោមួយ​ក្បាល​មាន​តម្លៃ​ស្មើ​ផ្ទះ​មួយ​ខ្នង​ ​ប៉ុន្តែ​ការ​សុំ​មាន​គោ​តែមួយ​ក្បាល​ជា​សុបិន​អ្នកភូមិ​ក្រីក្រ​ជាច្រើន​ដែល​តែង​ប្រាថ្នា​ចង់បាន​។​

The post ​មូលនិធិ​សប្បុរស​ធម៌​ដែល​មានឈ្មោះ​ថា​ “​គោ​សម្រាប់​កម្ពុជា​” ​បាន​ជួយ​ប្រជាជន​ឱ្យ​រួចផុត​ពី​ភាព​ក្រីក្រ​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply