មានការអំពាវនាវ​សុំ​ឱ្យ​ជួយ​នាំ​បុរសជនជាតិអាហ្រ្វិកខាងត្បូង ដែលចាញ់បោកគេទៅធ្វើការងារនៅ​ប្រទេស​ថៃត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ​ ដែលបច្ចុប្បន្ន​បុរសនេះកំពុង​ស្ថិត​នៅ​កម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

បុរសអាយុ២៩ ឆ្នាំរូបនេះបានចាកចេញពីប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងត្បូងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃ ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងការងារនេះជាការងារបោកប្រាស់។បច្ចុប្បន្ន ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កំពុងអង្វរសុំជំនួយដើម្បីនាំគាត់ត្រឡប់មកវិញខណៈដែលគាត់កំពុងជាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

The post មានការអំពាវនាវ​សុំ​ឱ្យ​ជួយ​នាំ​បុរសជនជាតិអាហ្រ្វិកខាងត្បូង ដែលចាញ់បោកគេទៅធ្វើការងារនៅ​ប្រទេស​ថៃត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ​ ដែលបច្ចុប្បន្ន​បុរសនេះកំពុង​ស្ថិត​នៅ​កម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply