មានករណីស្រ្តីជនជាតិ​អាហ្វ្រិក​មួយ​​ទៀតកំពុង​ស្ថិត​នៅ​កម្ពុជា បន្ទាប់​ពី​ចាញ់បោកការងារក្លែងក្លាយ

posted in: Uncategorized | 0

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងសហប្រតិបត្តិការ (Dirco) លោក Clayson Monyela បានសរសេរនៅលើបណ្តាញសង្គម Twitter កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីរំលឹកជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអំពីការផ្តល់ការងារក្លែងក្លាយនៅក្រៅប្រទេស។

The post មានករណីស្រ្តីជនជាតិ​អាហ្វ្រិក​មួយ​​ទៀតកំពុង​ស្ថិត​នៅ​កម្ពុជា បន្ទាប់​ពី​ចាញ់បោកការងារក្លែងក្លាយ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply