មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​កម្ពុជា​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ទីស្នាក់ការធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍវៀតណាម​

posted in: Uncategorized | 0

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និងគណៈប្រតិភូអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍវៀតណាម (BIDV) នៅទីក្រុងហាណូយ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា។

The post មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​កម្ពុជា​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ទីស្នាក់ការធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍវៀតណាម​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply