ព្រះសង្ឃខ្មែរចូលរួមជួយដល់ការងារសង្គម

posted in: Uncategorized | 0

ព្រះតេជគុណ ថាច់ តារា នៃក្រុមជនជាតិភាគតិចខ្មែរ បានដំណើរការវត្តធ្លក ក្នុងខេត្តត្រាវិញ ភាគខាងត្បូងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។ លោក​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​ចលនា​ជា​ច្រើន​ដើម្បី​ជួយ​ប្រជាជន​ក្នុង​តំបន់ឱ្យ​មាន​ជីវភាព​កាន់​តែ​ប្រសើរ។

The post ព្រះសង្ឃខ្មែរចូលរួមជួយដល់ការងារសង្គម appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply