ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះបាទ នរោត្ដម សីហមុនី នឹងយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា

posted in: Uncategorized | 0

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងយាងទៅបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកទី១ របស់ព្រះអង្គ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

The post ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះបាទ នរោត្ដម សីហមុនី នឹងយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply