ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី យាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា

posted in: Uncategorized | 0

ព្រះមហាក្សត្រ នរោត្តម សីហមុនី បានចាប់ផ្តើមព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃចន្ទ។ នេះ​នឹង​ជា​ព្រះរាជដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​លើក​ដំបូង​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ​កម្ពុជា​ទៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ចាប់​តាំង​ពី​ព្រះបាទ​នរោត្តម សីហនុ ព្រះបិតា​របស់​ព្រះអង្គ​បាន​យាង​ទៅកាន់​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៦៣។

The post ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី យាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply