​ព្រីន​ស៍ ​ហូល​ឌី​ង​ ​គ្រុប​ ​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ ​និង​ឱកាស​វិនិយោគ​ ​ក្នុង​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-អេ​មី​រ៉ា​ត​អា​រ៉ាប់​រួម​លើក​ទី​២​

posted in: Uncategorized | 0

ថ្មីៗ​នេះ​ ព្រី​ន​ស៍ ​ហូល​ឌី​ង​ ​គ្រុប​ (​Prince​ ​Holding​ ​Group​-​P​H​G​) ​បាន​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-អេ​មី​រ៉ា​ត​អា​រ៉ាប់​រួម​លើក​ទី​២​ ​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ (CCC) ​នៅ​សណ្ឋាគារ​សូ​ហ្វី​តែ​ល​ភ្នំពេញ​។​

The post ​ព្រីន​ស៍ ​ហូល​ឌី​ង​ ​គ្រុប​ ​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ ​និង​ឱកាស​វិនិយោគ​ ​ក្នុង​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-អេ​មី​រ៉ា​ត​អា​រ៉ាប់​រួម​លើក​ទី​២​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply