ពិធីបើក និងបិទសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ស្រដៀងទៅនឹងកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២

posted in: Uncategorized | 0

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ពិធីបើក និងបិទការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី១២ គឺស្រដៀងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ ដែលកម្ពុជាបានប្រារព្ធឡើងកាលពីដើមខែឧសភា។

The post ពិធីបើក និងបិទសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ស្រដៀងទៅនឹងកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply