​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​មរតក​តេជោ ​គឺជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​សម្រាប់​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​កីឡា​ស៊ី​ហ្គេ​ម​ ​និង​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេ​ម​ប្រកបដោយជោគជ័យ​

posted in: Uncategorized | 0

ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​មរតក​តេជោ ​ដែល​ផ្តល់​ជំនួយ​ដោយ​ប្រទេស​ចិន​ ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​ដ៏​រឹង​មាំ​សម្រាប់​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​កីឡា​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ (​ស៊ី​ហ្គេ​ម​) ​និង​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេ​ម​ដោយ​ជោគជ័យ​។​

The post ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​មរតក​តេជោ ​គឺជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​សម្រាប់​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​កីឡា​ស៊ី​ហ្គេ​ម​ ​និង​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេ​ម​ប្រកបដោយជោគជ័យ​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply