ប្រទេសថៃអនុញ្ញាតឱ្យពលករបរទេស រួមទាំងពលករខ្មែរបន្តស្នាក់នៅ និងធ្វើការរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើត

posted in: Uncategorized | 0

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ Bangkok Post គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអនុម័តលើការបន្តកិច្ចសន្យាការងារ ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យពលករចំណាកស្រុកជាង ២០០,០០០ នាក់បន្តធ្វើការងាររហូតដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលកាន់តំណែង។

The post ប្រទេសថៃអនុញ្ញាតឱ្យពលករបរទេស រួមទាំងពលករខ្មែរបន្តស្នាក់នៅ និងធ្វើការរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើត appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply