បុរសម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយធ្លាក់ក្នុងអាងចិញ្ចឹមក្រពើ

posted in: Uncategorized | 0

បុរសវ័យ៧២ឆ្នាំម្នាក់ ដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើនៅខេត្តសៀមរាប បានស្លាប់ក្រោយរអិលជើងធ្លាក់ និងត្រូវហ្វូងក្រពើខាំហែកយ៉ាងអណោចអធម។

The post បុរសម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយធ្លាក់ក្នុងអាងចិញ្ចឹមក្រពើ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply