ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​៖​ ​កម្ពុជា​ត្រៀម​បញ្ចប់​ឋានៈ​ជា​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​តិចតួច​

posted in: Uncategorized | 0

របាយការណ៍​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​ (​A​D​B) ​បាន​ឱ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃសុក្រ​ថា​ ​រយៈពេល​ពីរ​ទសវត្សរ៍​បន្ទាប់ពី​ការ​ដាក់បញ្ចូល​ក្នុង​បញ្ជី​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​តិចតួច​ ​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​បំពេញ​តាម​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​នៃ​ការ​បញ្ចប់​ថា​នៈ​ជាលើកដំបូង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២​០​២​១​ ​ជាមួយនឹង​ផែនការ​បញ្ចប់​ឋានៈ​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​តិចតួច​ ​នៅដើម​ឆ្នាំ​២​០​២​៧​។​

The post ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​៖​ ​កម្ពុជា​ត្រៀម​បញ្ចប់​ឋានៈ​ជា​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​តិចតួច​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply