ថៃម្នាក់និងខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាម

posted in: Uncategorized | 0

សត្វស្វាក្តាម (Macaque) នៅតែត្រូវបានបន្តដឹកជញ្ជូន និងលក់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាង ដើម្បី​យកទៅធ្វើជាម្ហូប និង​យកទៅ​ពិសោធន៍​ ខណៈដែលនគរបាល​បន្ត​តាម​ចាប់​ក្រុម​ជួញដូរ​សត្វព្រៃ។

The post ថៃម្នាក់និងខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាម appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply