តំបន់​មាន​គ្រាប់មីន​ និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមជិត​៣.០០០​គីឡូម៉ែត្រ​ក្រឡាត្រូវបានបោសសម្អាត  និងប្រគល់​ជូនទៅប្រជា​កសិករ​វិញ

posted in: Uncategorized | 0

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា កម្ពុជាបានបោសសម្អាតមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមលើផ្ទៃដីប្រមាណ ២,៥៧៩ គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងរយៈពេល៣០ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

The post តំបន់​មាន​គ្រាប់មីន​ និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមជិត​៣.០០០​គីឡូម៉ែត្រ​ក្រឡាត្រូវបានបោសសម្អាត  និងប្រគល់​ជូនទៅប្រជា​កសិករ​វិញ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply