ដើមឈើជិត៥០០ដើមត្រូវបានដាំនៅជិតអង្គរវត្ត

posted in: Uncategorized | 0

ដើមឈើជិត៥០០ដើម ត្រូវបានដាំនៅបរិវេណខាងត្បូង ឆៀងខាងលិចប្រាសាទអង្គរវត្ត មុននឹងកិច្ចប្រជុំអាយស៊ីស៊ី-អង្គរ។

The post ដើមឈើជិត៥០០ដើមត្រូវបានដាំនៅជិតអង្គរវត្ត appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply