គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​បាន​ធ្លាក់​ចុះ ១៣ ភាគរយ​ក្នុង​អំឡុងរយៈ​ពេល ៤ ខែ​ដំបូង

posted in: Uncategorized | 0

យោងតាមលោក ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានឱ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល៤ខែដើមឆ្នាំនេះ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានចំនួន១.០១១ករណី ថយចុះ១៣ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

The post គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​បាន​ធ្លាក់​ចុះ ១៣ ភាគរយ​ក្នុង​អំឡុងរយៈ​ពេល ៤ ខែ​ដំបូង appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply