គំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់ក្រុមការងារសមាហរណកម្មអាស៊ាន បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៧០

posted in: Uncategorized | 0

ក្រុមការងារផ្តួចផ្តើមគំនិតសម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ាន (IAI) បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៧០ របស់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែ ឧសភា ដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋសមាជិកទាំងអស់ រួមទាំងប្រទេសទីម័រឡេស្តេដែលបានចូលរួមជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍។

The post គំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់ក្រុមការងារសមាហរណកម្មអាស៊ាន បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៧០ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply