​ខេត្ត​ ​An​ ​G​i​an​g​ ​របស់​វៀតណាម​ ​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្ម​ ​ដើម្បី​បង្កើន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​កម្ពុជា​

posted in: Uncategorized | 0

​ជម្រើស​ផលិតផល​ជាច្រើន​ពី​ខេត្ត​-​ក្រុង​ចំនួន​ ​១​៧​ ​របស់​វៀតណាម​ ​ក៏ដូចជា​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ឯ​ពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​កំពុង​ដំណើរការ​នៅ​ខេត្ត​ ​An​ ​G​i​an​g​ ​ភាគ​ខាងត្បូង​វៀតណាម​ ​ក្នុង​គោលបំណង​លើក​ក​ម្ពស់​ទំនាក់ទំនង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាងប្រទេស​ទាំងពីរ​។​

The post ​ខេត្ត​ ​An​ ​G​i​an​g​ ​របស់​វៀតណាម​ ​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្ម​ ​ដើម្បី​បង្កើន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​កម្ពុជា​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply