ក្រុមហ៊ុន​ ​E​M​I​A​ ​សិង្ហបុរី​ ​គាំទ្រ​ក្រុមហ៊ុន​ ​Full​ ​Well​ ​and​ N​i​s​shin​ ​Logistics​ ​របស់​កម្ពុជា​

posted in: Uncategorized | 0

អ្នកគ្រប់គ្រង​មូលនិធិ​ភាគ​ហ៊ុន​ឯកជន​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ ​E​m​erg​in​g​ ​Market​s ​Investment Adviser​s (​E​M​I​A​) ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​ប្រកាស​ពី​ការ​វិនិយោគ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ ​F​W​F​ ​Full​ ​Well​ ​and​N​i​s​shin​ ​Logistics​ (​F​W​F​) ​ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​ភស្តុភារ​របស់​កម្ពុជា​ ​តាមរយៈ​មូលនិធិ​ថ្មី​របស់​ខ្លួន​គឺ​មូលនិធិ​ទី​ផ្សារ​ព្រំដែន​អា​ស៊ាន​(​A​SEA​N ​Frontier​ ​Market​s ​Fund​-​A​F​M​F​)​។​

The post ក្រុមហ៊ុន​ ​E​M​I​A​ ​សិង្ហបុរី​ ​គាំទ្រ​ក្រុមហ៊ុន​ ​Full​ ​Well​ ​and​ N​i​s​shin​ ​Logistics​ ​របស់​កម្ពុជា​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply