ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​សំបក​កង់របស់​ចិន​កំពុងដំណើរការ ស្របពេលដែលទីផ្សារកំពុងស្ទុះងើបឡើងវិញ

posted in: Uncategorized | 0

ក្រុមហ៊ុនផលិត និងនាំចេញសំបកកង់ធំជាងគេលើពិភពលោករបស់ចិនកំពុងសាងសង់រោងចក្រនៅបរទេសដោយសង្ឃឹមថាអាចបំពេញតម្រូវការទីផ្សារដែលកំពុងស្ទុះងើបឡើងវិញ។

The post ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​សំបក​កង់របស់​ចិន​កំពុងដំណើរការ ស្របពេលដែលទីផ្សារកំពុងស្ទុះងើបឡើងវិញ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply