ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តលោក ហ៊ុន ម៉ានី ចុះព្យាបាលជំងឺដល់ពលរដ្ឋស្រុកបន្ទាយស្រី

posted in: Uncategorized | 0

ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តលោក ហ៊ុន ម៉ានី នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានរៀបចំកម្មវិធី ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកបន្ទា

The post ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តលោក ហ៊ុន ម៉ានី ចុះព្យាបាលជំងឺដល់ពលរដ្ឋស្រុកបន្ទាយស្រី appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply