ក្រុមគ្រូពេទ្យ​វៀត​ណាម​ផ្តល់​ការ​ពិនិត្យ​សុខភាព​និង​ថ្នាំ​ព្យាបាល​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋនៅ​កម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ក្រុមគ្រូពេទ្យមកពីសមាគមសប្បុរសធម៌ទីក្រុងហូជីមិញ ម្ចាស់ជំនួយ និងអាជ្ញាធរស្រុកស្អាង បានសហការគ្នាផ្តល់ការពិនិត្យ និងថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកប្រមាណ ៨០០នាក់។

The post ក្រុមគ្រូពេទ្យ​វៀត​ណាម​ផ្តល់​ការ​ពិនិត្យ​សុខភាព​និង​ថ្នាំ​ព្យាបាល​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋនៅ​កម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply