ក្រុម​កម្ពុជា Burn x FLASH បានបញ្ចប់ការរត់បានយ៉ាងល្អក្នុង​ការ​ប្រកួតជើងឯក​ MSC 2023

posted in: Uncategorized | 0

ក្រុមកីឡាករកម្ពុជា Burn x FLASH បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រជាអ្នកតំណាងដំបូងរបស់ប្រទេសដែលបានឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតជើងឯក Mobile Legends Southeast Asia Cup (MSC) ។

The post ក្រុម​កម្ពុជា Burn x FLASH បានបញ្ចប់ការរត់បានយ៉ាងល្អក្នុង​ការ​ប្រកួតជើងឯក​ MSC 2023 appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply