ក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ី៖ គ្មានកម្មវិធីសាធារណៈណាមួយធ្វើឡើងអំឡុងពេលលោក សម រង្ស៊ី ស្នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

posted in: Uncategorized | 0

ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ដោយបញ្ជាក់ជាថ្មីថា មិនមានកម្មវិធីសាធារណៈណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់លោក សម រង្ស៊ី ដែលនិរទេសខ្លួន នោះទេ។

The post ក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ី៖ គ្មានកម្មវិធីសាធារណៈណាមួយធ្វើឡើងអំឡុងពេលលោក សម រង្ស៊ី ស្នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply