ក្នុង​រយៈ​ពេល ៥​ខែដំបូង  កម្ពុជា​ទទួលបានចំណូល ១៦​លាន​ដុល្លារ​​ពីការ​លក់​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ​

posted in: Uncategorized | 0

ឧទ្យានបុរាណវិទ្យាអង្គរដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន ៣៤៤.៧៥៧ នាក់ក្នុងរយៈពេល ៥ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៣ កើនឡើង ៦៥៣ ភាគរយពី ៤៥.៧៧៩ នាក់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

The post ក្នុង​រយៈ​ពេល ៥​ខែដំបូង  កម្ពុជា​ទទួលបានចំណូល ១៦​លាន​ដុល្លារ​​ពីការ​លក់​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply