ក្នុងនាម​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំការប្រកួត​កីឡា​អាស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម​លើក​ទី​១២ កម្ពុជា​ចាប់ផ្តើមក្នុងសន្ទុះយឺតក្នុង​ការដណ្តើមយកមេដាយ

posted in: Uncategorized | 0

ក្នុងនាម​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំការប្រកួត​កីឡា​អាស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម​លើក​ទី​១២ កម្ពុជា​ចាប់ផ្តើមក្នុងសន្ទុះយឺតក្នុង​ការដណ្តើមយកមេដាយ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​អាស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម​លើក​ទី​១២ ដែល​បាន​បើកការប្រកួតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ​ជា​ផ្លូវការ​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​សប្តាហ៍​មុន​។

The post ក្នុងនាម​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំការប្រកួត​កីឡា​អាស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេម​លើក​ទី​១២ កម្ពុជា​ចាប់ផ្តើមក្នុងសន្ទុះយឺតក្នុង​ការដណ្តើមយកមេដាយ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply