​ការ​អភិ​រក្ស​បរិស្ថាន​គឺជា​កត្តា​ស្លាប់រស់​សម្រាប់​សហគមន៍​កំពង់​ភ្លុក​

posted in: Uncategorized | 0

សហគមន៍​ទេសចរណ៍​កំពង់​ភ្លុក​មាន​ភាព​ល្បីល្បាញ​ជាមួយនឹង​ផ្ទះ​បណ្ដែត​ទឹក​ ​ព្រៃលិចទឹក​ដ៏​ទាក់ទាញ​។​ ​ការ​អភិ​រក្ស​បរិស្ថាន​ ​ជា​កត្តា​ស្លាប់រស់​សម្រាប់​សហគមន៍​នេះ​ ​ដែល​ទាមទារ​ការចូលរួម​ពី​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​។​

The post ​ការ​អភិ​រក្ស​បរិស្ថាន​គឺជា​កត្តា​ស្លាប់រស់​សម្រាប់​សហគមន៍​កំពង់​ភ្លុក​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply