កាកបាទក្រហមកម្ពុជាឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទី៥ ដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ

posted in: Uncategorized | 0

កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភថវិកា និងសម្ភារពេទ្យមួយចំនួនដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ និងពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី៧។

The post កាកបាទក្រហមកម្ពុជាឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទី៥ ដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply