កម្ពុជាអបអរគុយបា ក្នុងការទទួលបានតំណែងជាប្រធាន G-77 + ចិន

posted in: Uncategorized | 0

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា លោក ជុំ សុន្ទរី បានរំលឹកឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រគុយបាសម្រាប់តំណែងប្រធានក្រុម 77+ ចិន។

The post កម្ពុជាអបអរគុយបា ក្នុងការទទួលបានតំណែងជាប្រធាន G-77 + ចិន appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply