កម្ពុជា​រកបាន​១៤៥,៨​លាន​ដុល្លារ​ពី​ការនាំចេញ​កៅស៊ូ​ចំនួន១០៨.០០០​តោន​ក្នុង​រយៈពេល​៥​ខែ​ដំបូង

posted in: Uncategorized | 0

របាយការណ៍ពីអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូកាលពីថ្ងៃពុធបានឱ្យដឹងថា កម្ពុជាបាននាំចេញកៅស៊ូស្ងួតចំនួន ១០៧,៩៣៨ តោនក្នុងរយៈពេល៥ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៣ កើនឡើង ២.៥ ភាគរយពីចំនួន ១០៥,២៤៨ តោនបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

The post កម្ពុជា​រកបាន​១៤៥,៨​លាន​ដុល្លារ​ពី​ការនាំចេញ​កៅស៊ូ​ចំនួន១០៨.០០០​តោន​ក្នុង​រយៈពេល​៥​ខែ​ដំបូង appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply