កម្ពុជា​ប្តេជ្ញា​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​កីឡា​យុវជន​អា​ស៊ាន​លើក​ទី ​៥​ នៅ​ឆ្នាំ ​២​០​២​៩​

posted in: Uncategorized | 0

​កម្ពុជា​ប្តេជ្ញា​រៀបចំ​ការប្រកួតកីឡា​ថ្នាក់​តំបន់​ធំ​មួយទៀត​គឺ​កីឡា​យុវជន​អា​ស៊ាន​លើក​ទី​៥​ (​t​h​e​ 5​t​h​ ​A​SEA​N ​Youth​ ​Game​s-​A​Y​G​) ​នៅ​ឆ្នាំ​២​០​២​៩​ ​ដោយសារ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​ស៊ី​ហ្គេ​ម​លើក​ទី​៣​២​ ​និង​អា​ស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេ​ម​លើក​ទី​១​២​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​៣​។​

The post កម្ពុជា​ប្តេជ្ញា​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​កីឡា​យុវជន​អា​ស៊ាន​លើក​ទី ​៥​ នៅ​ឆ្នាំ ​២​០​២​៩​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply