កម្ពុជា​បាន​អនុម័ត​ក្រម​បរិស្ថាន​ ​និង​ធនធានធម្មជាតិ​ ​ដោយ​ប្រកាន់យក​ភាព​សុខដុម​នី​យ​កម្ម​ ​និង​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​វឌ្ឍនភាព​បរិស្ថាន​

posted in: Uncategorized | 0

ក្រសួង​បរិស្ថាន​ប្រកាស​អនុម័ត​ក្រម​បរិស្ថាន​ ​និង​ធនធានធម្មជាតិ​ដែល​ជា​ច្បាប់​ត្រួសត្រាយផ្លូវ​ដែល​ជំរុញ​ប្រទេស​កម្ពុជា​អាច​ដឹកនាំ​ការងារ​ការពារ​បរិស្ថាន​ ​និង​សកម្មភាព​អាកាសធាតុ​ក្នុង​តំបន់​។​ ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​សំខាន់​នេះ​បាន​បង្ហាញ​នូវ​ដំណើរ​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ពី​ប្រទេស​ដែល​ហែកហួរ​ដោយ​ស​ង្រ្គា​ម​ទៅជា​អ្នក​ជ​ម្រុ​ញ​វឌ្ឍនភាព​បរិស្ថាន​ ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​របស់​ខ្លួន​។

The post កម្ពុជា​បាន​អនុម័ត​ក្រម​បរិស្ថាន​ ​និង​ធនធានធម្មជាតិ​ ​ដោយ​ប្រកាន់យក​ភាព​សុខដុម​នី​យ​កម្ម​ ​និង​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​វឌ្ឍនភាព​បរិស្ថាន​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply